Održana redovna godišnja skupština KSRS

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA KINOLOŠKOG SAVEZA REPUBLIKE

SRPSKE 20.06.2020. GODINE

Dana 20.06.2020. godine u 12.00 časova, u Velikoj sali Hotela Vidović u
Banja Luci, održana je Redovna godišnja skupština Kinološkog saveza
Republike Srpske koja je pratila stroga uputstva Štaba za vanredne situacije
RS (svi prisutni su nosili zaštitne maska, prije ulaska u salu je izvršena
dezinfekcija ruku i poštovana je fizička distanca kod rasporeda sjedenja
delegata).
Delegati Skupštine su usvojili redovne izvještaje o radu Saveza za proteklu
godinu: Izvještaj Upravnog odbora, Finansijski izvještaj, Izvještaj Nadzornog
odbora i Disciplinskih organa, zatim Okvirni plan i program rada rada za 2020.
godinu, te Okvirni finansijski plan poslovanja za 2020. godinu.
Nakon usvajanja izvještaja za proteklu godinu, usvojena je ostavka
dosadašnjeg predsjednika KSRS Predraga Uzelaca zbog isteka mandata u
krovnoj kinološkoj organizaciji u BiH kao i zbog privatnih i poslovnih obaveza i
na mjesto novog predsjednika KSRS imenovan je Radovan Mazalica
(dosadašnji potpredsjednik), dok je Predrag Uzelac imenovan za novog
potpredsjednika KSRS, do kraja izbornog ciklusa, odnosno u naredne dvije
godine dana.
Takođe je imenovan Zlatko Janković za novog disciplinskog tužioca KSRS
(dosadašnji zamjenik disciplinskog tužioca) dok je za novog zamjenika
disciplinskog tužioca imenovan Bojan Peulić.
Nakon imenovanja organa KSRS izvršen je izbor delegata Kinološkog saveza
Republike Srpske u krovnoj kinološkoj organizaciji u BiH (KSuBiH) za period
2020-2024.

Delegati u Skupštini KSuBiH:
1. Predrag Uzelac,
2. Mladen Goronjić,
3. Vedran Božičković,
4. Vladimir Dobrokes,
5. Ljubiša Šešić,
6. Mirko Petrešin,
7. Radenko Božić,
8. Tomislav Pavlović,
9. Siniša Danjko,
10. Vladimir Stevanović.
Član Upravnog odbora KSuBiH – Radovana Mazalica (predsjednik KSRS).
Članovi Nadzornog odbora KSuBiH – Mirko Stupar (član), Željko Šnjegota
(zamjenski član).
Članovi Disciplinske komisije KSuBiH – Zlatko Janković (član), Miodrag
Rajak (zamjenski član).

Članovi Komisije za polaganje ispita za kinološke sudije – Radovan
Mazalica (član), Mirko Petrešin (član), Predrag Uzelac (član).