DATUM MEĐUNARODNE UTAKMICE CACIT ORGANIZATOR
21.04.2019. CACT BiH Čelinac – Retriveri KD Čelinac – Čelinac
05.05.2019. CACT BiH Doboj – Ptičari KD Prim. Dr Zoran Janjušević – Doboj
22.09.2019. CACT BiH Bijeljina – Divlja svinja KD Semberija – Bijeljina
29.09.2019. CACT BiH Bijeljina – Ptičari KD Semberija – Bijeljina
19.10.2019. CACT BiH Gradiška – Ptičari KD Moj pas – Gradiška
20.10.2019. Lovno kinološki kup – Gradiška – Ptičari KD Moj pas – Gradiška