Izjava Generalne skupštine Evropske sekcije vezano uz budućnost FCI-a:

Generalna skupština Evropske sekcije u Oslu, održana 07. septembra 2015. godine, nakon duge i otvorene diskusije o izazovima u organizaciji odlučila je slijedeće:

Da će predložiti Izvršnom odboru FCI-a formiranje radne grupe sa 3 glavna cilja:

1. Kako bi se osiguralo da FCI statuti, poslovnici i akti odražavaju zabrinutost zbog okrutnosti prema psima i psećoj dobrobiti
2. Izrada prijedloga za promjene u glasanju i strukturi uticaja
3. Izrada prijedloga za modernizaciju FCI zakona i podzakonskih akata, te izrada jasnih i transparentnih dužnosti i obaveza

Predsjednik FCI-a, gospodin Rafael de Santiago, koji je učestvovao kao gost na tom sastanku, prihvatio je prijedlog u ime Izvršnog odbora FCI-a, te je potvrdio da će Izvršni odbor u najkraćem mogućem roku pokrenuti inicijativu za izradu radne grupe.