IZBORNA SKUPŠTINA

Kinološki savez Republike Srpske dana
17.03.2018. godine u 12.00 časova
u Velikoj sali Hotela Vidović u Banja Luci
održava Redovnu izbornu skupštinu!