NOVOSTI IZ SAVEZA ~ НОВОСТИ ИЗ САВЕЗА

 

2017

 

02.03.2017. SASTANAK O ORGANIZACIJI KINOLOŠKOG VIKENDA "KOZARA 2017"

 

 

 

Dana 02.03.2017.godine u prostorijama pozorišta Prijedor sa početkom u 9 časova održan je sastanak povodom organizovanja "BiH Championship-dog show veekend" - Kinološki vikend "Kozara 2017".

 

Na sastanku su prisustvovali predstavnici kinološkog saveza RS, kinoloških društva iz Prijedora i Kozarske Dubice, NP "Kozara", ITC Prijedor, Pozorišta Prijedor i Turističke organizacije grada Prijedora.

 

Na sastanku je predstavljena navedena manifestacija, učesnici i sudije, kao i značaj ove manifestacije za regiju Potkozarja, RS, BiH i šire. Prema dostavljenim informacijama, manifestacija je planirana u periodu od 16.06. do 18.06.2016. godine, a konačni protokol i program će se definisati u narednom periodu.

 

Predstavnik kionološkog saveza RS je predložio da učesnici na sastanku budu imenovani i kao članovi organizacionog odbora ove manifestacije, a isti su saglasni sa tim. Tako da je Organizacioni odbor Kinološkog vikenda "Kozara 2017" dopunjen sa: AmiraGanić, diretoricom Turističke organizacije Prijedor, Zoranom Baroš, direktor Pozorišta  Prijedor, Drago Romčević, direktor Nacionalnog parka "Kozara" i Tanja Mandić, ITC  "Kozarski vjesnik" - urednica RTV Prijedor.

 

 

Razgovaralo se o organizaciji manifestacije i predloženo je da svaka institucija u pismenoj formi potvrdi svoje učešće, kao i da preuzme dogovorene obaveze. Slijedeći sastanak je planiran krajem marta kada će se detaljnije razgovarati o protokolu.

      

 

26.02.2017. Ispit za kinološke sudije

 

U  nedjelju  26.02.2017. godine, održan je ispit za kinološke sudije u kancelariji Kinološkog saveza Republike Srpske, sa početkom u 10.00 časova, pred komisijom za polaganje ispita za kinološke sudije u sastavu:

 

Radovan Mazalica - predsjednik komisije,

Mirko Čolak - član

Mirko Petrešin - član

Dr vet.med. Goran Paraš - član

Bojan Čenić - zapisničar

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ СА  КИНОЛОШКОГ ИСПИТА 26.02.2017.

 

РБР

Име  и  Презиме

    Адреса и мјесто

  Резултат

Датум

Група

  01*

Небојша Јовановић 

Зворник

ПОЛОЖИО

26.02.17.

VI FCI – standard 229

  02*

Ивана Голубовић

Нови Град

ПОЛОЖИО

26.02.17.

I FCI – sekcija 1.

  03*

Јованка Деспотовић

Рогатица

ПОЛОЖИО

26.02.17.

VIII FCI – sekcija 1.

04

Зоран Кос

Козарска Дубица

ПОЛОЖИО

26.02.17.

IХ FCI

05

Данијел Ћургуз

Приједор

ПОЛОЖИО

26.02.17.

VII FCI – sekcija 1.

06

Томислав Чанић

Градишка

ПОЛОЖИО

26.02.17.

Х FCI

07

Синиша Дањко

Бања Лука

ПОЛОЖИО

26.02.17.

VIII FCI

08

Раде Пајић

Бијељина

ПОЛОЖИО

26.02.17.

IХ FCI – sekcija 6. i 11.

09

Раденко Божић

Бијељина

ПОЛОЖИО

26.02.17.

VII FCI

10

Предраг Узелац

Бања Лука

ПОЛОЖИО

26.02.17.

VII FCI

 

* Кандидати који полажу први пут.

 

     

 

2016

 

11.11.2016. ОДРЖАНА II СЈЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КСРС

 

 

Број: 227/16

Бања Лука, 11.11.2016. године

 

II СЈЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КСРС ОДРЖАНА 11.11.2016. ГОД.

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

 

Присутни:

Владимир Доброкес (предсједник Н.О.), Бранко Пилиповић (члан Н.О.),  Жељко Поповић (члан Н.О.).

Записничар: Бојан Ченић.

 

Сједница је почела са радом у 10.00 часова, констатовано је да постоји кворум, присутни сви чланови Надзорног одбора.

 

Предсједник Надзорног одбора КСРС предложио следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

  

1. Контрола пријава легала за период од 01.01. до 11.11.2016. године,

2. Контрола финансијског пословања за период 01.01. до 11.11.2016. године,

3. Рад дициплинских органа и дисциплински поступци,

4. Разно.

 

Дневни ред усвојен једногласно.

 

Ад.1.

Приликом контроле пријављених легала за 2016. годину извршена је контрола А књиге легала по удружењима и том приликом је констатовано да је папирологија вођена у складу са правилима канцеларијског пословања. Том приликом је методом случајног избора извршен увид у еведенцију пријаве легала и прегледано 11 пријава Родовне књиге, те је утврђено да су пријаве легала уредно и без грешке вођене.

 

Ад. 2.

Методом случајног узорка, извршена је контрола финансијског пословања по мјесецима, а обухватила је преглед извода из банке (главни жиро рачуна, жиро рачун за изложбе и девизног рачуна) те контролу Књиге благајне, контролу Књиге улазних фактура и контролу Књиге исплата члановима Управних одбора и свих комисија и тијела у КСРС.

Приликом контроле установљено је да је документација уредно и ажурно вођена, те да је иста уредно сложена у складу са канцеларијским пословањем. 

 

Ад. 3.

Увидом у активности дисциплинских органа у поступцима против окривљених Миодрага Бошњака, Недице Бошњак и Богољуба Новаковића установљено је да је првостепени поступак Управни одбор у другостепеном поступку потврдио а жалбе одбило као неосноване, те изрекао одлуке уз образложења која се односе на сва три поступка.

Такође је утврђено да окривљени нису у предвиђеном року поднијели жалбе скупштини КСРС чиме су ови поступци окончани.

Сугестија Надзорног одбора је да се сви настали трошкови Дисциплинске комисије, Дисциплинског тужиоца, Управног одбора и адвоката ставе на терет окривљених, уз обавезу да настале трошкове установи лице које би именовао Управни одбор уз асистенцију књиговође, те да Управни одбор заузме став у случају да се ти трошкови не измире.

Констатовано је да је Окружни суд у Бања Луци Рјешењем број 11 0 U 019523 16 U од 03.10.2016. одбацио захтјев Недице Бошњак за поништење одлуке Дициплинке комисије и Управног одбора КСРС.

 

Ад. 4.

Констатовано је да је у периоду од 01.01. до 11.11.2016. године одржано шест сједница Управног одбора КСРС а да је следеће (седма) сједница заказана за 15.11.2016. године.

По каленадару КСРС одржане су све предвиђене манифестације паса свих раса међународног и државног карактера (3 ЦАЦИБ и 10 ЦАЦ). Такође је установљено да су отказане три специјализоване изложбе (Ретривера 09.04. Бања Лука, Добермана 27.08. Козарска Дубица и Птичара 04.09. Градишка) и једна радна манифестација Ловно кинолошки куп у Градишци 02.10.2016.

 

Сједница завршена у 13.00 часова.

 

26.10.2016. Odluke o disciplinskoj odgovornosti

 

KONAČNE ODLUKE O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI OKRIVLJENIH

MIODRAG BOŠNJAK, NEDICA BOŠNJAK i BOGOLJUB NOVAKOVIĆ

 

Rješenjima Okružnog suda u Banja Luci

broj 11 0 U 019523 16 U od 03.10.2016. , broj 11 0 U 019527 16 U od 26.10.2016. i

broj 11 0 U 019525 16 U od 07.02.2017. 

odbačene tužbe Nedice Bošnjak, Miodraga Bošnjaka i Bogoljuba Novakovića za poništenje odluka o kažnjavanju Disciplinske komisije i Upravnog odbora Kinološkog saveza Republike Srpske!

 

22.05.2016. DUB DOG FEST 2016 ~ KOZARSKA DUBICA

 

       

 

02.04.2016. ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA KSRS

 

Dana 02.aprila 2016. Godine u Banjoj Luci u Hotelu "Vidović" – Velika konferencijska sala sa početkom u 12  časova.

 

Održana je REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA KINOLOŠKOG SAVEZA REPUBLIKE SRPSKE sa ustaljenim protokolarnim dnevnim redom za takvu vrstu aktivnosti. Skupština je usvojila zapisnik sa prethodne Redovne skupštine, usvojila je i izvještaj o radu predsjednika i ostalih organa Saveza. Prihvaćeni je izvještaji disciplinskih, nadzornih tijela kao i izvještaj o finansijskom poslovanju. Usvojen je plan rada i finasijski plan za 2016. godinu. Jedna od dominantnih tema je bila tema i rasprava o  programu obilježavanja 20 godina Saveza.

 

Program obilježavanja:

Dvadeset godina Kinološkog saveza Republike Srpske - Banja Luka 21.05.2016. godine

11,00 časova - Trg  Krajina, Banja Luka, Revija Šarplaninaca

12,00 časova - Hotel "Vidović", Seminar o Kangalu

16,00 časova - Hotel "Vidović", Promocija Godišnjaka KSRS

17,00 časova - Hotel "Vidović", Panel diskusija "ŠARPLANINAC JUČE, DANAS, SUTRA"

20,00 časova - Hotel "Vidović", Svečana Akademija 20 godina KSRS

21,00 časova - Svečana večera

 

           

 

Foto: Novosti-dopisništvo Banja Luka i Žarko Marković

 

 

02.04.2016. ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA KSRS

 

       

 

Sjednica Upravnog odbora KSRS je održana 02.04.2016. godine u Banja Luci u 10.30 časova, uoči Redovne godišnje skupštine Kinološkog saveza Republike Srpske, glavna tema je bila Redovna godišnja skupština i priprema Međunarodne i Državne izložbe pasa svih rasa u Banja Luci 09. i 10.04.2016. godine.

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Predrag Uzelac a prisutni su bili svi članovi Upravnog odbora: Tomislav Pavlović potpredsjednik, Željko Šnjegota čl., Mladen Goronjić čl., Radovan Mazalica čl., Mirko Petrešin čl., Radenko Božić čl., Milan Šarenac čl. i Danijela Ćetković čl. Sjednici je prisustvovao i Siniša Danjko predsjednik Skupštine, Bojan Čenić sekretar i Zoran Kos PR KSRS. 
Na početku sjednice je usvojen dnevni red i zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora. Predsjednik Predsjednik je obavjestio o radu između dvije sjednice te riječ dao predsjedniku Skupštine koji je obavjestio prisutne da su završene sve pripreme oko organizacije Redovne godišnje skupštine, te da su svi materijali poslati na vrijeme članicama KSRS.

 

Donesene odluke koje doprinose unapređenju organizacije manifestacija u Banja Luci. 
Donesene odluke o odobravanju stažiranja.

Donesena odluka da KD Moj pas dostavi ocjenske liste sa izložbi u Gradišci.

 

       

 
Sjednica je završila u 12.00 sati.

 

 

31.03.2016. Odluke Disciplinska komisije Kinološkog saveza Republike Srpske

 

Odluke od 06.01.2016.

1. Zlatko Lemut   

2. Krunoslav Pold    

3. Siniša Tešanović    

Odluke od 05.03.2016.

1. Miodrag Bošnjak    

2. Nedica Bošnjak    

 

Odluke od 31.03.2016.

1. Bogoljub Novaković    

 

 

 

  19.03.2016. Klub sportske kinologije "Rufus ~ Više detalja  ovdje.

 

14.03.2016. ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA KSRS

 

Prisutni: Predrag Uzelac (predsjednik), Tomislav Pavlović (potpredsjednik), Mladen Goronjić (član), Radovan Mazalicalan), Mirko Petrešin lan), Željko Šnjegotalan), Danijela Ćetković (član), Milan Šarenaclan). Sjednici  su prisustvovali i Zoran Kos (PR ) i Bojan Čenić (sekretar).

Odsutan: Radenko Božić (član).

 

Sjednica počela u 15.00 časova,a sa radom završila oko 19 časova.

 

Usvojen izvještaj o radu između dvije sjednice Upravnog odbora.

 

Većina vremena je raspravljano o matrijalima za redovnu godišnju skupštinu. Usvojeni su izvještaji Nadzornog odbora,izvješptaj o poslovanju, te program rada za nastupajući period. Donesena odluka o izradi ugovora između KSRS i udruženja organizatora međunarodnih manifestacija.

  

Usvojen Pravilnik o dodjeli priznanja i odlikovanja. Pravilnik  možeti vidjeti ovdje.

 

Usvojen izvještaj glavnog urednika Godišnjaka KSRS.

 

Poslije referisanja Z.Kosa o aktivnostima  i pripremama vezanim za obilježavanje  20 godina KSRS usvojen je   tok niza  aktivnostia jedna je održavanja sjednice Organizacionog odbora 20 godina KSRS za 16. April 2016. Godine. Do tog datuma   je krajnji rok za dostavu  matrijala i predloga za Godišnjak, te  delegiranja učesnika na Akademiji  i predloga za dodjelu  nagrada KSRS. 

 

Pokrenuta je incijativa   i razmatrana mogućnost promjene  za   amblema/loga znaka  Kinološkog saveza Republike Srpske.

 

Donesena odluka o prijemu još jednog stažiste (Jovana Smiljanić IV FCI).

 

Donesena odluka o prijemu Regionalnog kinološkog udruženja "Kanis" iz Zvornika u pridruženo članstvo Kinološkog saveza Republike Srpske.

 

12.03.2016. ОДРЖАНА  СЈЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КСРС

 

Дана 12. Марта 2016. Године у просторијама КС РС  одржана је редовна сједница Надзорног одбора КС РС на којој су били присутни: Владимир Доброкес (предсједник Н.О.), Бранко Пилиповић (члан Н.О.),  Жељко Поповић (члан Н.О.) и записничар Бојан Ченић.

Сједница је почела са радом у 10.00 часова и имала следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Контрола пријава легала за 2015. годину,

2. Контрола финансијског пословања за 2015. годину,

3. Разно.

 

ЗАКљУЧЦИ И ОДЛУКЕ СУ:

 

- Приликом контроле пријављених легала за 2015. годину извршена је контрола А и Б књига легала по удружењима и том приликом је констатовано да је папирологија вођена у складу са правилима канцеларијског пословања. Том приликом је методом случајног избора извршен увид у еведенцију пријаве легала и прегледано 16 пријава Родовне књиге А и 5 пријава легала Родовне књиге Б, те је утврђено да су пријаве легала уредно и без грешке вођене.

 

- Методом случајног узорка, извршена је контрола финансијског пословања по мјесецима, а обухватила је преглед извода из банке (главни жиро рачуна, жиро рачун за изложбе и девизног рачуна) те контролу Књиге благајне, контролу Књиге улазних фактура и контролу Књиге исплата члановима Управних одбора и свих комисија и тијела у КСРС.

 

Приликом контроле установљено је да је документација уредно и ажурно вођена, те да је иста уредно сложена у складу са канцеларијским пословањем. 

Такође је констатовано да је пореска пријава надлежном органу поднесена у законски предвиђеном року, тј. 29.02.2016. године.

 

Сугестија чланова Надзорног одбора Управном одбору и Скупштини КСРС је да се изради Правилник о испуњавању услова за организацију међународних и државних изложби којим би била прописани услови и одговорности које носе организатори поменутих манифестација. Такође се сугерише да организатори међународних кинолошких манифестација да поведу рачуна о домаћинском пословању, да се не долази у ситуацију негативног пословања.

Приједлог Надзорног одбора члановима Управног одбора и Скупштине КСРС је да се усљед акумулације средстава на рачунима КСРС размотри могућност куповине или проширења канцеларијских просторија.

 

Сједница завршена у 14.00 часова.

 

04.03.2016. Održana redovna sjednica Upravnog odbora KSRS u kancelariji KS RS.

 

Sjednica Upravnog odbora KSRS  je održana 04.marta  2016. godine u Bana Luci, a dominantne teme su bile Redovna godišnja skupština i pripreme 20 godina KSRS.

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Predrag Uzelac a prisutni su bili: Tomislav Pavlović potpredsjednik, Željko Šnjegota član, Mladen Goronjić član, Radovan Mazalica član, Mirko Petrešin član, Radenko Božić član, Milan Šarenac član, i Danijela Ćetković  član. Sjednici je prisustvovao i Bojan Čenić sekretar i Zoran Kos PR KSRS.

 

 

Na početku sjednice je usvojen dnevni red i zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora. Predsjednik je obavjestio o radu između dvije sjednice i istaknuo organizovanje Okruglog stola o Tornjaku, kinološki seminar za sudije i pripravnike, kao i vrlo uspješan ispit za kinološke sudije, te sjednici Upravnog odbora KSuBiH kao i mnoge druge aktivnosti.

 
U diskusijama je spomenuto da su osnovana dva nova kinološka udruženja koja su u fazi registracije, a to su Regionalno kinološko udruženje "Zvornik" i Klub sportske kinologije u RS "Rufus"
.

 

Sjednica redovne godišnje skupštine je zakazana za 2. April 2016. godine u Hotelu "Vidović" u Banja Luci s početkom u 12.00 časova. Nadležna tijela su zadužena da pripreme materijale i uslove za održavanje skupštine.

 
Razmatran je i nacrt Pravilnika za nagrađivanje koji je nakon diskusije poslan Komisiji  za nagrađivanje na doradu.

 

U dijelu sjednice vezanom za obilježavanje 20 godina KSRS  razmatrani su tokovi priprema aktivnosti i radnji vezanih za obilježavanje 20 godina KSRS. Zaključeno je da su radnje poodmakle i da idu svojim tokom a za odbor koji bi pripremio referat pod nazivom 20 godina KSRS (odabir materijala, fotografija i za Godišnjak i za Akademiju) zadužen je kompletan Upravni odbor a kao stručna osoba imenovan je g.Ranko Preradović, književnik iz Banja Luke. Dogovoreni okviri za materijale vezane za obilježavanje 20 godina je 15 april 2016. godine.

 
Upravni odbor je usvojio i delegatski izvještaj sa XI Specijalizovane izložbe šarplaninaca, kao i liste sudija  za neke manifestacije u 2017 godini, te odluke o stažiranju, kao i mnoge druge iz svog djelokruga rada i nadležnosti.

 

Sjednica je završila u 18.00 sati

 

           

 

28.02.2016. TV emisija "Šarplaninci izložba Banja Luka" ~ ATV

 

 

28.02.2016. TV emisija "Vikend vekerica" ~ ATV

 

 

27.02.2016. TV emisija "Jutarnji program" ~ BN Televizija

 

 

27.02.2016. TV emisija "Jutarnji program" ~ RTRS

 

 

20.02.2016. Ispit za kinološke sudije

 

U subotu 20.02.2016. godine, održan je ispit za kinološke sudije u kancelariji Kinološkog saveza Republike Srpske, sa početkom u 10.00 časova, pred komisijom za polaganje ispita za kinološke sudije u sastavu:

 

Radovan Mazalica - predsjednik komisije,

Mirko Čolak - član,

Predrag Uzelac - član,

Dr vet.med. Goran Paraš - član.

 

  

 

Ispitu su pristupili sledeći kandidati i tom prilikom pokazali odlično znanje:

1. Ana Šebalj - II FCI grupa (sekcija2.2, Molosi-planinski tip) - prvi put

2. Branimir Dobrokes - VII FCI grupa (sekcija 1, Kontinentalni ptičari) - prvi put

3. Zoran M.Kos _ II FCI grupa - kompletna

4. Dragan Golubović - IV FCI grupa - kompletna

5. Tomislav Čanić - V FCI grupa - kompletna

6. Miodrag Rajak - I FCI grupa - dopuna

7. Ćurguz Danijel - VI FCI grupa - dopuna

 

           

 

           

 

06.02.2016. Kinološki stručni seminar

 

  

 

06.02.2016. godine u Banja Luci u Velikoj kongresnoj sali Hotela Vidović održan je cjelodnevni kinološki seminar na teme:
- Istorija kinologije kod nas i uloga FCI-a

   (predavač dipl. ing. Predrag Uzelac, predsjednik Kinološkog saveza Republike Srpske),
- Kako suditi

   (predavač dipl. ecc. Radovan Mazalica, međunarodni kinološki sudija),
- Anatomija, bolesti i genetika pasa

   (predavač dr vet. med. Bojan Lukač, doktorant Veterinarskog fakulteta u Beogradu)
- Biostatika, biomehanika kretanja pasa

   (predavač dr sci. Milivoje Urošević, dr vet. med.)

 

        

 

Broj učesnika seminara je 70 iz cijele Republike Srpske i BiH, čime je seminar opravdao očekivanja, te pokazao da je neophodna takva vrsta predavanja i usavršavanja, što predstavlja vrlo značajnu aktivnost Kinološkog saveza Republike Srpske.

 

           

 

05.02.2016. Okrugli sto na temu "Tornjak: Kako dalje?"

 

 

05.02.2016. u vremenu od 17.00 do 20.00 časova u Maloj konferencijskoj sali Hotela Vidović u Banja Luci, u organizaciji Kinološkog saveza Republike Srpske održan je okrugli sto na temu "Tornjak: Kako dalje?"

Tema razgovora je bila šta nam je činiti  vezano za konačno priznavanje rase Tornjak kod FCI i šta je odgajivački cilj kod Tornjaka.

 

Uvodna izlaganja - referate su imali:


g. Predrag Uzelac, predsjednik

Kinološkog saveza Republike Srpske,

g. Perica Jukić, predsjednik

Kinološkog saveza Herceg Bosne,

g. Refet Hadžić, generalni sekretar

Bosanskog kinološkog saveza.

 

 

Učešće u raspravi su uzeli i g. Dr Milivoje Urošević, međunarodni kinološki sudija i ekspert za pastirske pse kao i sledeća gospoda: g. Dušan Davidović, g. Dr Saša Vurzberg, g. Duško Kuzmanović, g. Dr vet.med. Dino Haračić, g. Ruzmir Čorhasanović.

Moderator i domaćin skupa je bio g. Zoran Kos.

Ukupan broj učesnika je bio preko 20.
 

Skup je usvojio smjernice šta nam je činiti u nastupajućem periodu sa rasom Tornjak. Usaglašeni tekst možete pročitati ovdje.

 

Svi učesnici su podržali inicijativu, pozitivno se izrazili i o načinu i o razlozima organizovanja ovog skupa.

Kinološki savez Republike Srpske se najtoplije zahvaljuje svim učesnicima na dolasku i učešću na okruglom stolu.

 

   

 

   

 

05.02.2016. Osnovan je klub sportske kinologije "RUFUS"

 

 

U Hotelu Vidović u Banja Luci, Mala konferencijska sala, osnovan je Klub sportske kinologije u Republici Srpskoj "RUFUS".

 

Na inicijativu nekoliko kinoloških pregalaca u prepunoj konferencijskoj sali Hotela Vidović održana je osnivačka skupština Kluba sportske kinologije u Republici Srpskoj "RUFUS".

 

Skupština je usvojila sve potrebne osnivačke akte i izabrala sledeće organe i tijela:

 

 

 

 

- Počasni predsjednik Dr. Milivoje Urošević,

- Predsjednik Kluba Prof. dr. Dragutin Matarugić,

- Predsjednik skupštine Siniša Danjko,

- Potpredsjednik skupštine Duško Kuzmanović,

 

 

Članovi Upravnog odbora:

 

1. Prof. dr. Dragutin Matarugić - predsjednik,

2. Zoran Dujaković - potpredsjednik,

3. Dane Bajić - član,

4. Alija Ćosić - član,

5. Zoran Kos - član.

  

Sekratar Kluba je Dragana Đurić, koja je ujedno i lice ovlašteno za upis Kluba kod nadležnih organa i delegat u Kinološkom savezu Republike Srpske.

 

Djelatnosti Kluba predviđene nacrtom osnivačkih akata  jesu:

 

- organiziranje odgoja i školovanja pasa, te radnih ispita po programu FCI-a,

- organiziranje takmičenja, utakmica, izložbi, smotri, uzgojnih pregleda, demonstracija rada i kinoloških  

   susreta i slično,

- organiziranje i provođenje redovih treninga članova radi pripreme za takmičenja,

- obuka  i trening djece i omladine,

- pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu klupske, odnosno državne-republičke  reprezentacije

   kad za to dođe vrijeme,

- organiziranje stručnih predavanja i seminara,

- sudjelovanje u radu KSRS putem delegata - predstavnika,

- edukacija - obrazovanje stručnih kadrova,

- održavanje i upravljanje terenima, objektima, napravama, rekvizitima i svim ostalim potrebnim za rad

   Kluba,

- saradnja i pomoć  organizacijama na teritoriju države i izvan nje,

- prezentacija agilitija  na manifestacijama u organizaciji KSRS i KS u BiH,

   kao i sve druge aktivnosti vezane za sportsku kinologiju.

 

   

 

Zainteresovani za rad i učlanjenje u Klub, sve informacije na:

E-mail: rufusklub@gmail.com     Tel: 0038765933952

Sekretar Kluba: Dragana Đurić - www.facebook.com/dragana.kantar.5

Pratite "RUFUS" na www.facebook.com/groups/976898629052187

 

2015

 

11.12.2015. O organizaciji manifestacije "Dub dog festa"

 

 

U Opštinskoj upravi Kozarska Dubica danas je potpisan protokol o saradnji i organizaciji manifestacije "Dub dog fest", koja će naredne dvije godine biti održana u Kozarskoj Dubici.

"Dub dog fest" organizuju Kinološki savezi Republike Srpske i BiH.

Protokol su potpisati načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro, kao domaćin i pokrovitelj manifestacije, predsjednik Kinološkog saveza Republike Srpske Predrag Uzelac, te predstavnici drugih udruženja, sponzori i promoteri manifestacije.

"Ova manifestacija nas je prijatno iznenadila prije dvije godine, kada je održana u našem gradu jer je dobila samo riječi pohvale od učesnika, gostiju i građana", izjavio je načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.

Zlojutro je ocijenio da je manifestacija "Dub dog fest", uz vrlo mala ulaganja opštine Kozarska Dubica, dobra prilika za promociju grada, turističkih i privrednih potencijala, te prilika da se sretnu ljudi iz drugih krajeva koji se bave kinologijom.

Predsjednik Kinološkog saveza Republike Srpske i BiH Predrag Uzelac pohvalio je tim ljudi koji se bave kinologijom u opštini Kozarska Dubica, na čelu sa predsjednikom Kinološkog društva "Dub dog" Zoranom Kosom.

"Rezultati koje oni postižu su na zavidnom nivou i mnoga udruženja koja traju 15-20 godina nisu dostigla taj nivo", rekao je Uzelac.

On je precizirao da će naredne godine manifestacija "Dub dog fest" biti održana 22. maja na sportskom centru u Kozarskoj Dubici u okviru proslave 20 godina postojanja Kinološkog saveza Republike Srpske.

"Biće to skup kinologa cijele regije i svijeta, uz razne manifestacije, seminare, kampanje i slično", najavio je Uzelac.

Predsjednik Kinološkog društva "Dub dog" Kozarska Dubica Zoran Kos izjavio je da potpisivanje protokola o saradnji u organizaciji manifestacije "Dub dog Fest" podrazumijeva i odgovorno obavljene zadatke koji su pred njima.

Protokol o saradnji i organizaciji manifestacije "Dub dog fest" potpisali su predstavnici Šarplaninac kluba "Krajina" iz Banjaluke, Kangal kluba "Eks ju" Kozarska Dubica, te direktori JP "Centar za informisanje i kulturu", koji je medijski pokrovitelj manifestacije i Turističke organizacije opštine Kozarska Dubica, koja je protokolom određena kao turistički promoter događaja.

U okviru manifestacije "Dub dog fest" biće održane državna i međunarodna izložba pasa svih rasa, nekoliko spacijalizovanih izložbi, seminari, predavanja, kampanje i akcije, a potpisanim protokolom formiran je i Organizacioni odbor manifestacije.

 

Preneseno sa stranice Nezavisne novine  (www.nezavisne.com)

 

11.12.2015. Potpisan protokol o saradnji i organizaciji "Dub dog festa"

 

 

U Opštinskoj upravi Kozarska Dubica danas je  potpisan protokol o saradnji i organizaciji manifestacije "Dub dog fest", koja će naredne i 2017. godine biti održana u našoj opštini.

Protokol su potpisali načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro kao domaćin i pokrovitelj manifestacije i predsjednik Kinoloških saveza Republike Srpske i BiH-a Predrag Uzelac  kao organizator tog događaja, te predstavnici drugih udruženja, sponzori i promoteri manifestacije.

 

Dosadašnje kinološke manifestacije u našoj opštini dobile su pohvalu gostiju i građana, te su dobra prilika za promociju našeg grada, turističkih i privrednih potencijala, naglasio je načelnik Zlojutro.

 

“Dub dog fest” naredne godine organizovaće se u okviru proslave 20 godina postojanja Kinološkog saveza Srpske, rekao je predsjednik ovog saveza Predrag Uzelac, i naglasio da će obilježavanje godišnjice početi 21. maja u Banjaluci u prisustvu eminentnih imena iz svijeta kinologije, te nastaviti u našoj opštini 22.maja.

 

Predsjednik Kinološkog društva "Dub Dog" iz naše opštine Zoran Kos rekao je da će se manifestacija održati na Sportskom centru, a da članove ovog udruženja sada očekuje veliki angažman oko organizacije “Dub dog festa”.

Predsjednik kluba Šarplaninac “Krajina” Duško Kuzmanović najavio je da će “Dub dog fest” u našoj opštini biti spektakl kakav na ovim prostorima jos nije organizovan.

Nezaobilazni učesnik svih kinoloških manifestacija je i firma MG GOLD , a njihov predstavnik Predrag Stevanović rekao je da su oni zaduženi za obezbjeđenje glavnih elemenata kinoloških događaja.

Potpisnici protokola su i Kangal kluba "EX-YU" Kozarska Dubica, te direktori  Centra za informisanje i kulturu koji je medijski pokrovitelj manifestacije i Turističke organizacije opštine Kozarska Dubica koja je protokolom određena kao turistički promoter događaja. 

U okviru manifestacije "Dub Dog fest" biće održane državna i međunarodna izložba pasa svih rasa, nekoliko spacijalizovanih izložbi, seminari, predavanja, kampanje i akcije.

 

Preneseno sa stranice DUB Radio  (www.dub-radio.com)

 

 

 

Copyright © 2013 KSRS - Banja Luka.