latinica

  

   english

       

 

Po{tovani prijate˘i, kinolozi,

~lanovi Kinolo{kog saveza Republike Srpske

 

^ast nam je da vas obavijestimo da je dana 07.11.2017. godine na

Generalnoj skup{tini FCI u Leipzig-u Kinolo{ki savez u BiH

pre{ao u asocijativno ~lanstvo ( vi{i stepen ~lanstva u FCI )

a samim tim i Kinolo{ki savez Republike Srpske kao jedan od

osniva~a krovnog kinolo{kog saveza u BiH.

 

Od tog trenutka kre˚e jedno novo poglav˘e u kinologiji

Republike Srpske i BiH!

 

 

Pro{le manifestacije 2017

 

 

 

АДРЕСА САВЕЗА

 

Владимира Роловића 6 Б

78000 Бања Лука

Република Српска

Босна и Херцеговина
 
Тел: +387 51 381 226
Фаx:+387 51 381 226

  

Жиро рачун:
562 099 00000025 31
 

Е - маил:
Канцеларија:
 ksrs_bl@blic.net  

Медији: ksrs.press@gmail.com    

Изложбе: ksrsshows@gmail.com

 

Радно вријеме: 08.00 - 16.00

Рад са странкама: 11.00 - 13.00

 

 

Поставите миша на карту за повећање

 

Како до нас

 

 

PRATITE NAS NA DRU[TVENIM MEDIJIMA

 

       

  

 

 

        

 

 

 

 

НАШИ ПРИJАТЕљИ

 

 

 

 

CONTRACT PARTNER

 

 

 

Copyright © 2013 KSRS - Banja Luka.